.

150 jaar in vogelvlucht, Lingecollege Lyceum, Tiel

De Tielse vijfklassige Hoogere Burgerschool (HBS) werd in 1870 door het stadsbestuur opgericht met het doel leerlingen op te leiden tot leidinggevende functionarissen bij de overheid en het bedrijfsleven. In de jaren 20 van de vorige eeuw werd de school een Rijks-HBS en bleef dat tot 1968. Als gevolg van de invoering van de Mammoetwet in dat jaar werd de Rijks-HBS omgezet in de Rijksscholengemeenschap voor Atheneum en Havo (RSG). Drie jaar later werd ook het Stedelijk Gymnasium Tiel aan de RSG toege-
gevoegd. Nog weer later, in 2000, werd de ge-
meentelijke MAVO in de RSG ondergebracht en veranderde school (met inmiddels 1.200 leer-
lingen) opnieuw van naam: Gemeentelijke Scholen-
gemeenschap Lingecollege. In 2019 tenslotte kreeg de MAVO-afdeling een eigen gebouw en werd de naam van de school opnieuw gewijzigd. Thans heet zij Lingecollege Lyceum.

De Tielse Oud-leerlingen en –personeelsleden Vereniging (TOV) herdacht het 150-jarig bestaan van deze school met een jubileumboek waaraan Ed Bruinvis in de vorm van drie korte verhalen een bijdrage leverde: Ferme jongens, Op kop rijden en Tineke.

ISBN 978-90-821130-6-8
Uitgave TOV Tiel
2019
96 pag., € 14,95