Ed Bruinvis (Haarlem, 1950) studeerde voor tekenleraar aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Arnhem en Normatieve Maatschappijleer bij professor Harry Hoefnagels aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij is sindsdien werkzaam in het Arnhemse vredes- en ontwikkelingswerk.

Zijn eerste publicatie dateert van 1989 (Multinationals in Arnhem), een inventarisatie van Arnhemse bedrijven in ontwikkelingslanden. Als onderzoeker verbonden aan de Stichting Doca (www.doca.nl) verzorgde hij in de jaren daarna een serie uitgaven over Arnhemse ondernemingen die betrokken zijn bij onder meer wapenhandel en milieuvervuiling, zoals Militaire productie bij Akzo Nobel (1994) en Nieuwe procedures tegen Billiton (1992).

Ook onderzoeksthema’s die raakvlakken met deze onderwerpen hadden kwamen in die jaren aan de orde zoals De counterstrategie van Shell m.b.t. apartheid (1987), De Zuid-Afrika motie in de gemeenteraad van Arnhem (1988) en Een vredescentrum in Arnhem? (1992).

In 1998 publiceerde hij samen met de onderzoekers Frank Schoenmaeckers en Louis Sévèke van het Nijmeegse Onder-
zoeksburo Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (OBIV) het boek Operatie Homerus, een reconstructie van de provocaties in de actiewereld door een agent van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In datzelfde jaar verscheen Nederlandse Wapenhandel in de jaren 90, waarin samen met organisaties van het landelijk Platform tegen Wapenhandel een overzicht gegeven wordt van het Nederlandse wapenexportbeleid in die jaren.

In de zomer van 2019 verscheen het boek Arnhem Mondiaal over veertig jaar samenwerkende vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem. Aan het boek is tien jaar gewerkt. Gezien de dikte van dit historisch werk (een kleine duizend pagina’s) is het boek niet op papier verschenen, maar is een website gebouwd waarop dit boek te lezen is (www.arnhemmondiaal.nl).

Sinds 2005 publiceert hij tevens poëzie, voornamelijk in het inmiddels opgeheven Gelderse tijdschrift Poëziepuntgl. In april 2008 verscheen bij uitgeverij Kontrast zijn eerste dichtbundel (Rivierklei). Daarnaast schrijft hij proza, zowel korte verhalen als columns. In september 2010 kwam de verhalenbundel Open op zondag uit, in februari 2014 gevolgd door bundel Het terras, ditmaal bestaande uit langere verhalen en eveneens uitgegeven bij Kontrast.
In november 2015 verscheen bij Kontrast de dichtbundel De Muze en in 2017 zijn eerste novelle Angelie.
Vervolgens verscheen in januari 2019 en opnieuw bij uitgeverij Kontrast, de derde dichtbundel met de naam Vage klachten.

De columns van Ed Bruinvis verschijnen maandelijks op de website van het kunst- en cultuurpodium Arnhem aan Zee (www.arnhemaanzee.nl).

Verder zijn inmiddels een paar dozijn bloemlezingen verschenen waarin werk van Ed Bruinvis (zowel proza als poëzie) is opgenomen. Zie de knop ‘Bloemlezingen’ op deze website.
Multinationals in Arnhem
Uitgeverij Tegendruk
Arnhem

Multinationals in Arnhem

Rivierklei
Uitgeverij Kontrast Oosterbeek
ISBN:
978-90-78215-50-9

Rivierklei

Open op zondag
Uitgeverij Kontrast Oosterbeek
ISBN:
978-90-78215-92-9

Open op zondag

Het terras
Uitgeverij Kontrast
Oosterbeek
ISBN:
978-94-90834-72-2


Het Terras

Operatie Homerus
Uitgeverij Papieren
Tijger Breda
ISBN:
90-6728-100-X

Open op zondag

Nederlandse wapenhandel in de jaren ‘90
Uitgeverij Papieren
Tijger Breda
ISBN:
90-6728-098-4

Het Terras

De Muze
Uitgeverij Kontrast
Oosterbeek
ISBN:
978-94-90834-88-3

Het Terras

Angelie
Uitgeverij Kontrast
Oosterbeek
ISBN:
978-94-92411-24-2

Het Terras

Vage klachten
Uitgeverij Kontrast
Oosterbeek
ISBN:
978-94-92411-51-8

Het Terras

Arnhem Mondiaal
1976-2016;
veertig jaar
samenwerkende vredes en ontwikkelings-
organisaties
in Arnhem

Stichting Doca
Arnhem
Het Terras